R E G U L A M I N


Korzystanie z tej witryny jest regulowane Warunkami określonymi poniżej:

 

 

Poprzez używanie jakiejkolwiek części niniejszej strony internetowej dokonaniu rejestracji klienta z nami lub złożenia zamówienia na stronie internetowej użytkownik wyraża zgodę na związanie się naszymi Warunkami.

Prawo rządowe z tej witryny czy zakupu przez Ciebie towarów marki AMBERSEA  podlegają Prawu Polskiemu, a strony niniejszej Umowy poddają się wyłącznej jurysdykcji Sądów Polskich.

 

K O R Z Y S T A N I E  Z  S E R W I S U

 

1. Serwis AMBERSEA  jest własnością  A- SEA BEATA KACZYNSKA z siedziba przy ulicy:
DWORCOWA 29,  MSCICE 76-031, Zach-Pomorskie  o numerze NIP6691949163 
 i REGON 330983004

 

2. Aby kwalifikować się do legalnego zakupu towarów online na stronie www.myambersea.com  musisz się zarejestrować,   a następnie aby skorzystać z witryny internetowej www.myambersea.com  musisz być posiadaczem ważnej karty kredytowej i zagwarantować , że dane osobowe dostarczane podczas rejestracji są prawdziwe, dokładne i aktualne we wszystkich aspektach. Jeśli dane osobowe ulegają zmianie to prosimy o poinformowanie nas o tym. Zgadzasz się  nie podszywać pod inną osobę lub podmiot lub używać fałszywego nazwiska lub nazwę,  do której uzywania nie jetes upownazniony.

3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Użytkownik płaci  wyłącznie za nabywane towary oraz koszty przesyłki, z wyjątkiem sytuacji traktowanych na odmiennych warunkach.

4. Regulamin może być zmieniany przez A-SEA BEATA KACZYNSKA, poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.

5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6. Warunkiem pełnego korzystania z serwisu, jest dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą określoną w formularzu zamówienia lub na stronie logowania.

7. A-SEA BEATA KACZYNSKA  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane będą niepełne lub błędne.

8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych.

 

9. Wszystkie ceny produktów oferowanych w naszym sklepie są cenami brutto do których jest dodany podatek VAT w wysokości 23%. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili składania zamówienia.

 

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowod sprzedazy w formie rachunku lub faktury.  Dowod sprzedazy wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rachunek wysyłany jest do klienta z towarem.

 

11. Zamówienia nie potwierdzone lub nie opłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

 

12. Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności upoważnionego pracownika Firmy Doręczającej w chwili przekazywania paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności upoważnionego pracownika Firmy Doręczającej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. Zachęcamy do sprawdzania otrzymywanych paczek.

13. Dla stałych klientów oferujmy atrakcyjne rabaty